Daily Current Affairs in Kannada April 13 and 14

Daily Current Affairs

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ SBKKANNADA.COM ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ .
ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು ,ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಬಹು ಮುಖ್ಯ.
ಇಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ 13&14  ರ ಸರಿಸುಮಾರು 25 ಪ್ರಮುಖವಾದ ರಾಜ್ಯ ,ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ವಿವರಣೆ ಸಹಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

Daily Current Affairs in Kannada April 14 Video


 File Name SBKKANNADA April 13&14 CA PDF
Institute Name SBK KANNADA
File Category ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು
File Format PDF
Is Scanned Copy YES
Is Text Editable NO
Password Protected NO
Copy Text: NO
File No. of Pages: 34
File Size: 797KB
PDF Quality: HIGH
PDF Cost: FREE
PDF Download Link Download Here
PSI/PC ONLINE TEST 2021 CLICK HERE
RAILWAYS EXAM VIDEOS CLICK HERE
RRB NTPC 2021 PDF CLICK HERE
TELEGRAM GROUP JOIN HERE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *