ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 2022 | January 2022 Current Affairs PDF

Monthly current affairs

ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 2022 | 500 ಪ್ರಶ್ನೋತರಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗಳು |January 2022 Current Affairs PDF

  • ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ 500 ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 
  • 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗಳು 
  • 31 ದಿನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 
  • ಪ್ರಮುಖ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಹೆನ್ನೆಲೆ 

ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಹಾಗೂ 15 /- ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ದ ನಂತರ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಳು ಅಲ್ಲೆ  ಇರಿ ನಂತರ ಪಿಡಿಎಫ್ google drive ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತದೆ .   ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ  

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *